Przyczepa Angielka

Przyczepa do połowy zbutwiała, odbudowa ścian prawa lewa strona.